E-Book

 

 

W odpowiedzi na brak dotąd usystematyzowanej koncepcji nauczania języka sąsiada zapewniającej kompleksowy i nieprzerwany proces rozwoju kompetencji językowych i interkulturowych dzieci i młodzieży na każdym szczeblu edukacji szkolnej, oddajemy dedykowaną trenerom nauczania języka polskiego i języka niemieckiego jako języka sąsiada oraz dzieciom i młodzieży - "Innowacyjną usystematyzowaną transgraniczną koncepcję ciągłości nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz trybu kształcenia zawodowego". Koncept uwzględnia specyfikę stanu początkowego dla każdej ze stron oraz zapewnia uniwersalność implementacji dla innych regionów transgranicznych. Stanowi wsparcie i inspirację dla trenerów przy ich działalności pedagogicznej, a poprzez zawarte karty ćwiczeń, gry i zabawy urozmaica oraz wzbogaca dzieciom i młodzieży proces nauki języka obcego.

Zapraszamy do korzystania z wiedzy i doświadczenia najlepszych Ekspertów nauczania języka obcego.

 

Pobierz E-BOOK

MAteriały dydaktyczne

 

Przedszkole

Szkoła
podstawowa

Szkoła
ponadpodstawowa

Materiały dydaktyczne
Lekcje pokazowe

Materiały
ze szkoleń

Materiały dydaktyczne
Tandem dla klas

Materiały dydaktyczne
Lekcje pokazowe

Materiały
ze szkoleń

Materiały dydaktyczne
Lekcje pokazowe

Materiały
ze szkoleń

Materiały dydaktyczne
Tandem dla klas

  • TANDEM - MODUL: START IN DEN KURS