14.10.2017

Szczecin: I Polsko-Niemieckie Forum Oświatowe o kształceniu najmłodszych [zdjęcia]

Spotkanie poświęcone kształceniu językowemu poświęcone tematowi przezwyciężania bariery językowej, mentalnej i kulturowej jako największych wyzwań naszego regionu transgranicznego. Celem Forum było wskazanie, że podstawą wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi i instytucjami na terenach transgranicznych jest nauka języka sąsiada oraz kształtowanie postawy otwartości i akceptacji dla obcej kultury.

Tematyka Forum Oświatowego dotyczyła kształcenia językowego najmłodszych dzieci. W trakcie wydarzenia odbyły się wykłady dotyczące kształcenia bilingwalnego, konsultacje w grupach panelowych oraz porady metodyczne.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji z ekspertami i pedagogami.

 

Zobacz GALERIĘ zdjęć z forum oświatowego w Szczecinie