14.10.2017 Szczecin - I Polsko-Niemieckie Forum Oświatowe