08.09.2018

Szkolenie z okazji Dnia Języków Obcych: "Zanurzenie (się) w języku sąsiada"

W ramach Dnia Języków Obcych „Zanurzenie (się) w języku sąsiada“ eksperci akademiccy oraz praktycy przygotowali ofertę dydaktyczno-metodyczną, która miała na celu rozbudzenie wśród pedagogów zainteresowanie immersją oraz nauczaniem i uczeniem się dwujęzycznym.

Wychowawcy przedszkolni i nauczyciele wzięli udział w warsztatach tematycznych zorientowanych przede wszystkim na kolegialną wymianę doświadczeń.

Podczas wykładów plenarnych omówione zostały podstawy immersyjnego podejścia w nauczaniu języków obcych oraz warunki niezbędne do pracy tą metodą. Przedstawione zostały wybrane aspekty nauczania immersyjnego oraz podobnych koncepcji w trzech sekcjach dotyczących poszczególnych szczebli edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa oraz szkoła ponadpodstawowa), odbyły się warsztaty z metody KIKUS oraz zaprezentowano techniki pracy metodą CLiL.

Zgodnie z mottem „doświadczenia z praktyki dla praktyki” zaprezentowano i omówiono przykłady dobrej praktyki w przedszkolach immersyjnych oraz szkołach z polsko-niemiecką ofertą dwujęzyczną, które mogą być inspiracją i drogowskazem dla przyszłych zmian.

 

Zobacz więcej zdjęć ze szkolenia w naszej Galerii