08.09.2018 Greifswald - Szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli