28.09.2019

Szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli: "Interkulturowość w praktyce szkolnej"

Szkolenie z cyklu „Dokształcanie Interkulturowe” było okazją do pogłębienia wiedzy oraz kompetencji w zakresie nauczania między- i transkulturowego na lekcji języka obcego.

Wstępem do zagadnienia był wykład interaktywny poruszający problematykę interkulturowości w dydaktyce literatury na zajęciach języka obcego. Wykład merytoryczny został uzupełniony warsztatami, z których pierwszy nawiązywał do literatury migracyjnej, inter- i trans- kulturowej jako środka nauczania interkulturowego, drugi przybliżył intrygującą biografię współcześnie żyjącej bohaterki, której historia skłoniła uczestników do refleksji nad własnymi przeżyciami, a także oceny, w jakim stopniu lekcja języka obcego może przyczynić się do lepszego poznania samego siebie i innych.

 

Zobacz więcej zdjęć ze szkolenia w naszej Galerii