28.09.2019 Szczecin - Szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli