26.10.2019 Szczecin - III Polsko-Niemieckie Forum Oświatowe