08.09.2018 Greifswald - Polsko-Niemiecki Dzień Języków Obcych