28.11.2019 Szczecin - Szkolenie dla polskich nauczycieli i wychowawców przedszkolnych