18.10.2018 Szczecin - II Polsko-Niemieckie Spotkanie Dzieci i Młodzieży