09.10.2018 Szczecin - Szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli