05.12.2022

V Warsztaty (między)kulturowe dla rodziców - "Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"

Warsztaty dedykowane były przede wszystkim rodzicom, również nauczycielom, pedagogom i wychowawcom zainteresowanym wspieraniem dzieci w radzeniu sobie w sytuacjach niejednoznacznych oraz w rozwijaniu kompetencji współpracy.

Coraz częściej polskie szkoły stają przed wyzwaniami wiążącymi się z przyjmowaniem cudzoziemskich uczniów i uczennic. Do zespołów klasowych dołączają dzieci uciekające przed wojną, dzieci Polaków wracających do kraju z emigracji zarobkowej i dzieci cudzoziemskie, których rodzice z powodów zawodowych przebywają obecnie w Polsce. Nauczanie przez wzgląd na różnorodność kulturową zmienia swoje oblicze.

Czy jako rodzice jesteśmy na tą zmianę gotowi?

Czy zastanawiamy się nad znaczeniem kompetencji międzykulturowych w sytuacji, gdy do zespołu klasowego dołącza nowy uczeń / uczennica?

A co, jeżeli to nasze dziecko jest tym Nowym?

I wreszcie co z przygotowaniem dziecka do wejścia na globalny rynek pracy?

 Dlatego spotkaliśmy się i porozmawialiśmy o:

-        szacunku wobec odmienności

-        nawiązywaniu i budowaniu pozytywnych relacji międzykulturowych

-        radości z pracy w grupie wśród osób różnych narodowości

-        wpływie własnej kultury na postrzeganie świata przez nas samych

-        gotowości do zmiany postaw związanych z uprzedzeniami,

czyli o tym wszystkim, co potrzebujemy rozwinąć w sobie, aby móc rozwijać w dzieciach i dlaczego warto…

Spotkanie miało charakter praktyczny. Zaprezentowane zostało szereg sprawdzonych gier, zabaw i drobnych aktywności do przeprowadzenia z dziećmi w domu lub w klasie.

Warsztaty poprowadziła Dorota Trynks (RAA - Demokratie und Bildung MV e.V.) - germanistka, trenerka efektywnego uczenia się, certyfikowana trenerka kadr systemu oświaty, wspierająca szkoły w rozwoju, w odejściu od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się i rozwoju potencjału. Obecnie zatrudniona w projekcie Nauczanie języka sąsiada, w którym realizuje treningi międzykulturowe dla młodzieży uczącej się i kadry pedagogicznej w szkołach na polsko-niemieckim pograniczu. Mama dwójki dzieci w wieku szkolnym.