03.06.2022

Warsztaty cyrkowo-artystyczne dla par tandemowych w Szczecinie

Spotkania zostały zorganizowane dla młodzieży biorącej udział w projekcie tandemowym. W ramach tego programu, uczniowie klas 7/8 po stronie polskiej oraz klas 9/10 po stronie niemieckiej na co dzień realizują moduły na platformie Moodle przygotowane przez Polsko-Niemiecki Zespół Ekspertek. Do spotkań on line wykorzysztują platformę BBB. Po raz pierwszy od zakończenia obostrzeń covidowycgh, uczniowie mieli okazję do spotkania się w parach tandemowych na żywo, wymiany językowej, (współ)pracy w grupach mieszanych zarówno podczas aktywności fizycznych jak i podczas tworzenia plakatów, których tematem był "Tandem". Zadaniem młodzieży było przedyskutowanie w zaledwie 20-30 minut co oznacza dla nich  nauka i współpraca w tandemie oraz zobrazowanie na plakatach. Dodatkowo polscy koledzy i koleżanki mając do dyspozycji autokar, pokazali kolegom i koleżankom z Niemiec najciekawsze miejsca Szczecina i opowiedzieli o nich w języku sąsiada. Przeprowadzeniem części cyrkowo-warsztatowej zajął się zespół Cyrku Zodiak Pana Pawła Królika, który wykorzystując swoje doświadczenie wraz z zespołem pracowników zadbali nie tylko o stronę techniczną warsztatów, ale przede wszystkim o wdrożenie takich zajęć i aktywności, które mialy na celu poznanie się młodzieży, przełamanie barier językowych, współpracę. W warsztatach uczestniczyło łącznie 300 osób. Było intensywnie, ciekawie, bez barier :).