07.10.2022

IV Warsztaty międzykulturowe dla rodziców pn. "Kontakty międzykulturowe - jak to działa?"

Tematem rozważań i pracy warsztatowej były kontakty międzykulturowe oraz mechanizmy postrzegania i komunikowania w kontaktach międzykulturowych, czyli wszystko to, co pomoże wesprzeć nasze dzieci w nauce języka obcego.

Warsztaty zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części w centrum refleksji stały mechanizmy postrzegania w kontaktach międzykulturowych oraz pojęcie kultury. Druga część warsztatów została poświęcona komunikacji w kontaktach międzykulturowych oraz sposobom wspierania jej skuteczności.

Spotkanie poprowadziła dr Marta Janachowska - Budych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Kultury i Mediów Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania obejmują kwestie komunikacji międzykulturowej oraz polsko-niemieckich kontaktów kulturowych, a także dydaktykę literatury na zajęciach języka niemieckiego jako obcego.

Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Janachowskiej-Budych oraz wszystkim uczestnikom warsztatów za obecność i aktywny udział w wydarzeniu.