06.10.2021

III Warsztaty międzykulturowe dla rodziców "Ty i ja, ja i ty. Interkulturowa komunikacja jako szansa poznania siebie i innych?

W rozwoju językowym dziecka bardzo dużą rolę odgrywa jego najbliższe środowisko, dlatego pierwsza część warsztatu skierowana była głównie do rodziców i dziadków dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Po wstępie, w którym przedstawione zostały komponenty kompetencji językowej dziecka, spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób bliscy (rodzice i dzieci) mogą wesprzeć językowy rozwój dzieci. Nie koncentrowaliśmy się jednak na odrabianiu zadań domowych, ale na wykorzystaniu różnych momentów codziennego życia do poprawy kompetencji językowych dzieci. Te refleksje są nam potrzebne, gdyż na bazie kompetencji języka ojczystego rozwijamy kompetencję językową odnoszącą się do języka obcego.

Druga część warsztatu skierowana była do rodziców i nauczycieli młodzieży. W tej części warsztatu rozważaliśmy, jak kontakt z użytkownikami innych języków może poprawić społeczne kompetencje młodzieży. Zastanowiliśmy się, jakie są przejawy kultury oraz rozważaliśmy kulturowe znaczenie słów używanych w codziennej komunikacji obcojęzycznej. Taka wrażliwość na treść słów wprowadzanych na lekcji języka niemieckiego, skłania uczniów do refleksji na temat znaczenia słów używanych także w języku ojczystym. Konsekwencją takich rozważań może być większa empatia w kontaktach zarówno z użytkownikami języka ojczystego, jak i obcego.