04.12.2020

Spotkanie ekspertek z trenerami nauczającymi w projekcie INT 131

Spotkanie trenerów z ekspertkami projektu - prof. dr hab. UAM Małgorzatą Bielicką oraz prof dr hab. UW Magdaleną Olpińską-Szkiełko (twórczynie programów nauczania na wszystkie szczeble edukacji w ramach innowacyjnej koncepcji ciągłego nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji w ramach projektu INT 76) służyło omówieniu programów nauczania, z których korzystają trenerzy prowadzący zajęcia języka niemieckiego z dziećmi i uczniami w ramach obecnego projektu.

Ekspertki wyczerpująco omówiły wypracowane w ramach projektu INT 76 programy nauczania oraz odpowiedziały na pytania i obawy trenerów. Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać prelekcji na temat różnic pomiędzy nauczaniem tradycyjnym a immersyjnym.

 - Na lekcji tradycyjnej zazwyczaj posługujemy się metodą dedukcyjną, czyli bardzo często najpierw wyjaśniamy dzieciom coś, a dopiero one później stosują tę wiedzę w swoich wypowiedziach - wyjaśniła profesor Małgorzata Bielicka, ekspertka w projekcie INT76 - Natomiast na lekcji immersyjnej jest tak zwana metoda indukcyjna, czyli dużo materiału językowego. Pozwalamy dzieciom na przetworzenie w umyśle tego materiału i związku z tym,  niektóre dzieci mogą samodzielnie dojść do pewnych reguł językowych.

Spotkanie trenerów z ekspertkami odbyło się na platformie Zoom. Za liczną obecność i aktywny udział serdecznie dziękujemy.