30.06.2020

Podsumowanie projektu: "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji"

Ponad 30 tys. godzin zajęć języka niemieckiego, 786 trenerów uczestniczących w warsztatach i szkoleniach oraz prawie 4 tysiące dzieci i młodzieży korzystających z nauczania oraz dwujęzycznych bezpłatnych spotkań - to tylko niektóre wyniki projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”.

3.770 osób przez prawie trzy lata uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego oraz polskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Szczecina oraz w placówkach niemieckich z regionu przygranicza.

Projekt był realizowany przez 7 partnerów zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Wzięło w nim udział 59 placówek oświatowych, w tym 24 ze Szczecina.

Powołany Polsko-Niemiecki Zespół Ekspertów opracował innowacyjną koncepcję nauczania języka sąsiada od przedszkola aż do zakończenia edukacji. Przykładowe materiały dydaktyczne, gry i zabawy oraz darmowy e-book dla trenerów znajdują się na naszej stronie w zakładce "materiały dydaktyczne".

Projekt miał na celu zmniejszanie barier językowych, kulturowych i mentalnych poprzez nauczanie języka sąsiada, wspólne spotkania i kontakt z żywym językiem w Euroregionie Pomerania.

W ramach projektu zorganizowano kilkanaście wydarzeń, w tym polsko-niemieckie fora oświatowe, warsztaty, szkolenia dla polskich i niemieckich trenerów oraz polsko-niemieckie spotkania dzieci i młodzieży, w których każdorazowo uczestniczyło kilkaset dzieci mając tym kontakt z żywym językiem. Trenerzy zostali przeszkoleni w metodach immersji i CLIL

Ogromne zainteresowanie projektem oraz imponujące wyniki i osiągnięcia wpłynęły na możliwość kontynuacji projektu przez kolejne 2 lata, rozszerzając działania o nowe placówki edukacyjne zarówno po stronie polskiej i niemieckiej. Kontynuacja projektu zmierzać będzie do dalszego zmniejszania barier językowych z naciskiem na starszych uczniów od 5. klasy, aby zapewnić ciągłość nauki języka w przebiegu całego okresu kształcenia. Jako novum będą organizowane internetowe zajęcia tandemowe.

Projekt był realizowany w okresie 02.2017 – 06.2020. Liderem projektu była Gmina Miasto Szczecin.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).