01.07.2020

Kontynuacja projektu - INT 131 "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji "

Mamy przyjemność ogłosić Państwu, że z dniem 01.07.2020r. rozpoczęliśmy kontynuację naszego projektu INT 131. Nowy projekt pod nazwą  "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania" dążyć będzie do dalszego zmniejszania barier językowych z naciskiem na starszych uczniów od 5. klasy, aby zapewnić ciągłość nauki języka w przebiegu całego okresu kształcenia.

Istotnym będzie utworzenie długofalowej sieci grup docelowych, przede wszystkim poprzez zajęcia prowadzone metodą tandemową, wspólne spotkania i zajęcia internetowe opracowane na zasadzie metody tandemowej, polsko-niemieckie spotkania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych organizowane zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej, polsko-niemieckie szkolenia dla kadry pedagogicznej - co zapewni możliwość bezpośredniego kontaktu i posługiwania się językiem, a tym samym zwiększy szanse na aktywowanie kapitału ludzkiego. Uczniowie będą mieli również możliwość w ramach treningów międzykulturowych prowadzenia konwersacji w czasie pozaszkolnym, jako naturalny proces komunikacji z rówieśnikami zza granicy.

Innowacyjnym będzie wprowadzenie internetowych zajęć tandemowych w klasach 7/8 szkoły podstawowej (PL) oraz ponadpodstawowej (DE). Ponadto polscy i niemieccy Eksperci stworzą innowacyjny, transferowalny na regiony przygranicza program do nauki metodą tandemową "Tandem dla klas", który pozwoli na jego praktyczne zastosowanie początkowo w placówkach projektowych, następnie w podobnych placówkach oświatowych na terenie całego pogranicza.

Na pierwszym planie będą niemiecko-polskie formaty edukacyjne, wzmacniające transgraniczną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz uczenie się razem i uczenie się od siebie nawzajem.

Generacja dobrze wykształconych, posługujących się wieloma językami ludzi, którzy w przebiegu całego okresu kształcenia uczyli się języków i posiadają przydatne pod kątem zawodowym kompetencje w zakresie języka sąsiada, przyczyni się do wzmocnienia potencjału wykwalifikowanej kadry.

Projekt stanowi odpowiedź na już zdiagnozowane i stale rosnące zapotrzebowanie w gospodarce na absolwentów ze znajomością języka sąsiada. Pokrycie tego zapotrzebowania jest warunkiem rozwoju gospodarczego obszaru wsparcia.

Naszym mottem staje się określenie "Uczymy się razem i uczymy się od siebie nawzajem".