28.02.2020

Szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli. Jak kształcić bez uprzedzeń

Szkolenie warsztatowe odbyło się w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy z nich prowadzony przez  Martę Foltyn pt.  "Kształcenie bez uprzedzeń" polegał na przedstawieniu gier i zabaw na lekcji języka  obcego z wykorzystaniem różnych form aktywizujących dzieci i młodzież, (tj. z użyciem m.in. gier, muzyki, rekwizytów, aplikacji, wprowadzenie zabaw ruchowych). Prowadzony zamiennie drugi warsztat stanowił prezentację wyników projektu dwujęzycznego nauczania oraz e-platformy. Zostały również przedstawione gry, zabawy oraz konspekty zdań dla wszystkich poziomów nauczania przygotowane w trakcie trwania projektu przez Zespół Ekspertek: Panią Małgorzatę Bielicką, Panią Magdalenę Olpińską-Szkiełko, Panią Emilię Borkowską praz Panią Anetę Goch.

 

Zobacz więcej zdjęć ze szkolenia w naszej Galerii