24.11.2018

Szkolenie dla polsko-niemieckich nauczycieli: "Jak innowacyjnie nauczać języka sąsiada?"

Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z możliwościami innowacyjnego nauczania języka sąsiada. „Innowacyjna integracja w Euroregionie Pomeraniato pierwszy temat wydarzenia, poprzez który chcieliśmy przybliżyć gościom możliwości nawiązania współpracy z placówkami partnerskimi na przykładzie doświadczeń Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Przedstawiciele Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania przedstawili również możliwości dofinansowywania projektów językowych.

Warsztaty poruszały kwestię innowacyjnego podejścia do nauczania i były zaproszeniem do poszukania motywacji do uczenia się w szkole, zweryfikowania czynników powszechnie uznawanych za motywujące oraz poznania konkretnych sposobów na podtrzymywanie dziecięcej determinacji do nauki języka obcego. Poruszono zagadnienia psychologiczne - mity kija i marchewki, zadań domowych, ukryte koszty nagrody, zadania twórcze a zadania rutynowe, motywację wewnętrzą – uczenie się na błędach, zastosowanie metody narracyjnej w nauczaniu języka obcego oraz kryteria dobierania materiału do możliwości i umiejętności dzieci. Podczas warsztatów była wykorzystywana metoda narracyjna oraz metoda rozwijania receptywnych i produktywnych sprawności językowych – przykłady technik: pre-/while-/post-storytelling activities, metoda reagowania całym ciałem: TPR.