27.09.2019

Rajd rowerowy INTERREG TOUR 2.0. Występy i zabawy dzieci ze Szkoły Podstawowej 74

Organizowany przez Wspólny Sekretariat rajd rowerowy INTERREG TOUR 2.0 był okazją do prezentacji naszego projektu, w której wzięli udział uczniowie placówki edukacyjnej – Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie będącej uczestnikiem projektu. Dzieci zaprezentowały się w występie muzycznym, przygotowały plakaty, dialogi oraz kartki z myślą polsko-niemiecką, które zostały wręczone uczestnikom rajdu rowerowego w celu ich dalszego przekazania do placówki edukacyjnej w Niemczech.