12.04.2019

Szkolenie dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych: "Czytanie nie boli"

W trakcie szkolenia zostały zaprezentowane metody pracy z materiałami autentycznymi i teatrem Kamishibai na lekcjach języka niemieckiego w placówkach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Poruszony został temat wspólnego czytania książek z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących,  m.in. metody, której prekursorką jest Angelika Lundquist-Mog oraz teatru kamishibai.

Zaprezentowane zostały różnorodne formy książek, które można wykorzystać do pracy z uczniami na zajęciach języka niemieckiego. W części warsztatowej szkolenia dokonano wspólnej analizy poszczególnych kroków podczas przygotowania zajęć z czytania na podstawie baśni braci Grimm. Uczestnicy szkolenia  wybierali  i przygotowywli nowe słownictwo oraz wzięli udział w prezentacji baśni przy użyciu teatrzyku kamishibai.